Corporate

Laman web korporat membolehkan pemilik bisnes mempamerkan profil syarikat mereka di atas talian. Seiring dengan era digital, laman web korporat membolehkan sesebuah syarikat/bisnes itu ada di atas talian. Kebiasaanya laman web korporat mengandungi maklumat-maklumat syarikat seperti servis yang ditawarkan, halaman untuk dihubungi dan juga maklumat pentadbiran atau staff. Salah satu matlamat web korporat adalah  untuk meningkatkan kredibiliti […]

E-Commerce

Laman web E-Dagang (E-Commerce) membolehkan pemilik bisnes menjual produk atau servis yang ditawarkan secara atas talian. Kebiasaanya laman web E-Commerce akan dilengkapi dengan katalog product yang membolehkan pengguna membeli dan membuat pembayaran melalui kaedah pembayaran atas talian yang dipasang Kenapa Perlu Ada Laman Web E-commerce? Memudahkan Pelanggan dan Pemilik Bisnes Tujuan utama ketika pembinaan laman […]

Landing Page

Landing Page merupakan satu halaman laman web yang dibina bagi tujuan spesifik seperti untuk mempromosi sesebuah produk, mencari prospek atau menggalakkan pengguna untuk mengambil tindakan di halaman tersebut. Mesej yang biasanya dipamerkan pada landing page perlulah jelas kepada pengguna. Untuk membina landing page yang berkesan, penting untuk pemilik bisnes faham keinginan dan kemahuan prospek. Dengan mesej yang […]